CONDIŢIILE DE UTILIZARE

Accesarea, navigarea pe şi utilizarea site-ului web www.nh-hoteles.com („Site-ul web”) implică acceptarea explicită şi fără rezerve a tuturor termenilor prezentelor Condiţii de utilizare, care au aceeaşi valabilitate şi produc efecte în aceeaşi măsură ca orice contract încheiat în scris şi semnat.

Respectarea şi îndeplinirea acestor condiţii vor fi necesare pentru orice persoană care accesează, navighează pe sau utilizează Site-ul web. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prevăzuţi, nu accesaţi, navigaţi pe sau utilizaţi nicio pagină a Site-ului web.

 

 

 1. DETALII COMPANIE

 

 • Proprietar: NH HOTEL GROUP, S.A. („NH HOTEL GROUP”)
 • Sediu social: Calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 – Madrid
 • Cod fiscal companie: A28027944
 • Registrul public: înregistrată la Registrul Comerţului din Madrid, Volumul 30.151, Pagina 108, Fila M-61443. Telefon: (+34) 91 451 97 35

 

 

 1. SCOP ŞI SFERĂ DE ACOPERIRE

 

Prezentele Condiţii de utilizare reglementează accesarea, navigarea pe şi utilizarea Site-ului web, fără a aduce atingere rezervării de către NH HOTEL GROUP a dreptului de a modifica prezentarea, configurarea şi conţinutul Site-ului web, precum şi condiţiile necesare pentru a-l accesa şi/sau utiliza. Accesarea şi utilizarea conţinutului Site-ului web după intrarea în vigoare a modificărilor sau schimbărilor aduse acestuia implică acceptarea acestor modificări sau schimbări.

Cu toate acestea, accesul la un anumit conţinut şi utilizarea anumitor servicii se pot supune anumitor condiţii speciale, care vor fi, în orice caz, indicate în mod clar şi care trebuie să fie acceptate în mod explicit de către utilizatori. Aceste condiţii speciale pot înlocui, completa sau, unde este cazul, modifica prezentele Condiţii de utilizare.

NH HOTEL GROUP îşi rezervă dreptul de a modifica, complet sau parţial, termenii şi condiţiile stipulate în prezentul, publicând orice modificare a acestora în acelaşi mod în care apar prezentele Condiţii de utilizare sau prin orice modalitate de comunicare către utilizatori.

 

 1. ACCES ŞI ÎNREGISTRARE

 

Nu este necesară înregistrarea pentru a accesa Site-ul web şi a naviga pe acesta. Cu toate acestea, pentru a achiziţiona anumite servicii, pentru a rezerva servicii sau pentru a beneficia de anumite programe, printre altele, va fi necesară completarea formularelor web întocmite în acest scop. Înregistrarea pe site-ul web este gratuită, dacă nu se stipulează în mod expres altceva contrar.

Dacă nu aveţi un nume de utilizator şi o parolă pentru a accesa platformele noastre private, găzduite pe Site-ul web, va trebui să vă înregistraţi folosind link-urile şi/sau formularele prevăzute în acest scop, în care va trebui să introduceţi datele dvs. exacte şi reale, întrucât acesta va fi singurul mod în care vom putea să procesăm eventualele comenzi pe care le veţi face în viitor, precum şi să gestionăm corect relaţia comercială cu dvs.

Este interzisă accesarea Site-ului web de către minori.

În nicio circumstanţă, NH HOTEL GROUP nu îşi va asuma nicio răspundere pentru veridicitatea datelor de înregistrare furnizate de utilizatorii finali, aşadar fiecare utilizator final este răspunzător pentru posibilele consecinţe, erori şi greşeli care pot apărea ca urmare a lipsei veridicităţii datelor.

 

 

3.1. CERINŢELE PENTRU ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

 

Cerinţele esenţiale pentru a vă putea înregistra ca utilizator este să aveţi peste 18 ani şi să furnizaţi toate datele cerute şi clasificate drept obligatorii. În această privinţă, pe fiecare dintre formularele de înregistrare, NH HOTEL GROUP va menţiona condiţiile speciale care trebuie îndeplinite de către utilizator. NH HOTEL GROUP îşi rezervă dreptul de a solicita informaţiile necesare sau de a lua măsurile necesare pentru a verifica dacă utilizatorii înregistraţi îndeplinesc condiţiile cerute de NH HOTEL GROUP pentru înregistrare.

De asemenea, utilizatorii înregistraţi acceptă că conturile de utilizator ale acestora sunt personale şi netransferabile.

În nicio circumstanţă nu este permis transferul unui cont de utilizator înregistrat între mai multe persoane.

 

3.2. RENUNŢAREA LA ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

 

Utilizatorii pot solicita în orice moment să nu mai fie înregistraţi pe platforma găzduită pe Site-ul web. În acest scop, trebuie să contacteze NH HOTEL GROUP prin mijloacele menţionate pe fiecare din paginile de înregistrare sau platforme.

În orice caz, după ce este finalizată renunţarea la înregistrare, utilizatorii pot solicita să se înregistreze din nou în calitate de clienţi, deşi NH HOTEL GROUP îşi rezervă capabilitatea de a refuza să aprobe această înregistrare în cazurile specifice descrise în clauza „Utilizarea neautorizată” sau în caz de conflict sau litigiu între părţi, aflate în curs de soluţionare sau încheiate cu recunoaşterea culpei sau neglijenţei clientului şi/sau a daunelor aduse NH HOTEL GROUP, partenerilor şi asociaţilor acestuia sau utilizatorilor, clienţilor sau potenţialilor clienţi ai acestuia.

 

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

NH HOTEL GROUP deţine sau, unde este cazul, dispune de licenţele relevante privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială pentru Site-ul web, precum şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială cu privire la informaţiile, materialele şi conţinutul acestei proprietăţi.

În niciun caz accesarea, navigarea pe şi utilizarea Site-ului web de către utilizatori nu vor fi interpretate ca implicând renunţarea, transmiterea, licenţierea sau cesiunea, totale sau parţiale, ale acestor drepturi de către NH HOTEL GROUP. Utilizatorii au dreptul de a utiliza conţinutul şi/sau serviciile Site-ului web într-un context strict intern.

Referirile la mărci comerciale sau denumiri comerciale înregistrate sau alte mărci distinctive, indiferent dacă acestea sunt deţinute de NH HOTEL GROUP sau de societăţi terţe, implică în mod implicit interzicerea utilizării acestora fără acordul NH HOTEL GROUP sau al titularilor de drept. În niciun moment, cu excepţia cazului în care este specificat în mod explicit contrariul, accesarea, navigarea pe sau utilizarea Site-ului web şi/sau a conţinutului acestuia nu vor acorda utilizatorului vreun drept cu privire la mărcile distinctive incluse în cadrul acestora.

Toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială cu privire la conţinutul şi/sau serviciile Site-ului web sunt rezervate şi, în mod special, este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, comunicarea publică, transformarea sau distribuirea, prin orice mijloace şi sub orice formă, a conţinutului inclus pe Site-ul web, integral sau parţial, în scopuri publice sau comerciale, dacă NH HOTEL GROUP sau, unde este cazul, titularul drepturilor relevante, nu şi-a dat în prealabil acordul explicit în scris.

În cazul în care un utilizator trimite informaţii de orice tip către NH HOTEL GROUP, prin intermediul oricăruia dintre canalele stabilite în acest scop, utilizatorul declară, garantează şi acceptă că are dreptul de a face acest lucru liber, că aceste informaţii nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală sau industrială, secret comercial sau drept al terţilor şi că aceste informaţii nu sunt de natură confidenţială sau vătămătoare pentru terţi.

Utilizatorii recunosc că îşi asumă răspunderea, exonerând NH HOTEL GROUP de răspundere, pentru orice comunicare pe care o efectuează personal sau în nume propriu, această răspundere extinzându-se la exactitatea, caracterul legal, autenticitatea şi proprietatea asupra comunicării efectuate, fără nicio restricţie.

 

 1. LINK-URI

 

5.1 LINK-URILE CĂTRE ALTE PAGINI WEB

 

Dacă există link-uri către alte pagini web afişate pe Site-ul web prin diverse butoane, link-uri, bannere sau prin conţinut încorporat, NH HOTEL GROUP declară că acestea sunt gestionate direct de către terţi, iar NH HOTEL GROUP nu are mijloacele, fie umane sau tehnice, de a avea cunoştinţă în prealabil şi/sau a monitoriza şi/sau a aproba toate informaţiile, conţinutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web către care pot fi stabilite link-uri de pe acest Site web.

În consecinţă, NH HOTEL GROUP nu îşi poate asuma niciun fel de răspundere faţă de niciun aspect cu privire la pagina web către care poate fi stabilit un link de pe Site-ul web, mai exact, incluzând, fără limitare, cu privire la funcţionarea, accesul, datele, informaţiile, fişierele, calitatea şi fiabilitatea produselor şi serviciilor, link-urile proprii şi/sau orice parte a conţinutului acesteia, în general.

În acest sens, dacă utilizatorii au efectiv cunoştinţă că activităţile derulate prin intermediul acestor pagini web ale terţilor sunt ilegale sau contravin moralităţii şi/sau ordinii publice, aceştia trebuie să comunice acest lucru imediat către NH HOTEL GROUP în scopul dezactivării link-ului de accesare către aceste pagini, lucru care va fi efectuat cât mai repede posibil.

În orice caz, stabilirea oricărui tip de link de pe Site-ul web către altă pagină web neafiliată nu va implica existenţa niciunui tip de relaţie, colaborare sau dependenţă între NH HOTEL GROUP şi administratorul paginii web neafiliate.

 

5.2 LINK-URILE CĂTRE ALTE PAGINI WEB

 

Prin intermediul a diferite instrumente şi aplicaţii, NH HOTEL GROUP oferă utilizatorilor conţinut de stabilire de link-uri care le permite să acceseze canale şi pagini pe diferite platforme şi reţele de socializare. Instalarea acestor aplicaţii pe Site-ul web are scopul exclusiv de a oferi utilizatorilor acces la aceste canale pe diferite platforme şi reţele de socializare.

Implementarea acestor aplicaţii nu implică existenţa niciunei relaţii între NH HOTEL GROUP şi proprietarul, producătorul sau distribuitorul platformei către care este stabilit un link, precum nici acceptarea sau aprobarea de către NH HOTEL GROUP a conţinutului şi/sau serviciilor acesteia, proprietarul, producătorul sau distribuitorul fiind singura parte răspunzătoare de conţinutul şi/sau serviciile platformei către care este stabilit un link.

În niciun caz NH HOTEL GROUP nu partajează informaţii personale de niciun tip despre utilizatorii săi cu proprietarii acestor pagini web externe, singurul scop al acestuia fiind de a oferi acces utilizatorilor la aceste pagini. În acest sens, orice informaţii pe care utilizatorii doresc ei înşişi să le ofere acestor platforme şi/sau pagini web externe pot fi transmise pe răspunderea acestora; NH HOTEL GROUP nu este implicat în acest proces.

Întrucât NH HOTEL GROUP nu are niciun control asupra conţinutului găzduit pe aceste canale, utilizatorii confirmă şi acceptă că NH HOTEL GROUP nu îşi va asuma nicio răspundere pentru conţinutul sau serviciile pe care utilizatorii le pot accesa pe aceste pagini sau pentru orice conţinut, produse, servicii, reclame sau orice alte materiale disponibile pe acestea. Astfel, utilizatorii trebuie să evalueze şi să utilizeze cu atenţie informaţiile, conţinutul şi serviciile de pe canalele către care sunt stabilite link-uri, precum şi să procedeze cu atenţie cu privire la propriile informaţii sau informaţii ale terţilor pe care doresc să le partajeze pe astfel de canale.

 

5.3 LINK-URILE PE ALTE PAGINI WEB CĂTRE SITE-UL WEB

 

NH HOTEL GROUP nu autorizează stabilirea de link-uri către acest Site web de pe alte pagini web care pot conţine materiale, informaţii sau conţinut ilicite, ilegale, degradante, obscene şi, în general, care contravin legii, moralităţii sau ordinii publice sau standardelor sociale general acceptate.

În toate cazurile, utilizatorii pot stabili link-uri pe paginile web proprii cu condiţia să solicite permisiunea explicită şi prealabilă din partea NH HOTEL GROUP.

NH HOTEL GROUP nu are capabilitatea sau mijloacele umane şi tehnice de a monitoriza sau aproba toate informaţiile, conţinutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri web care au stabilit link-uri către acest Site web. NH HOTEL GROUP nu îşi asumă niciun fel de răspundere faţă de niciun aspect cu privire la paginile web care stabilesc un link către Site-ul web, mai exact, incluzând, fără limitare, cu privire la funcţionarea, accesul, datele, informaţiile, fişierele, calitatea şi fiabilitatea produselor şi serviciilor, link-urile proprii şi/sau orice parte a conţinutului acestora, în general.

 

 1. CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

Accesarea sau utilizarea Site-ului web în scopuri ilegale sau neautorizate, cu sau fără interese economice, nu este permisă, aşadar utilizatorul va fi singurul răspunzător pentru consecinţe. Mai exact şi fără ca lista să fie exhaustivă, sunt interzise următoarele:

 1. utilizarea Site-ului web în orice mod care poate cauza deteriorare, întreruperi, ineficienţă sau defecte ale funcţionalităţii sau ale computerului unui terţ;
 2. utilizarea Site-ului web pentru a transmite, instala sau publica orice virus, cod rău intenţionat sau alte programe sau fişiere dăunătoare;
 3. utilizarea Site-ului web pentru a colecta date personale de la alţi utilizatori;
 4. înregistrarea prin Site-ul web folosind o identitate falsă, asumând identitatea terţilor sau folosind un profil sau efectuarea de orice alte operaţii care pot provoca confuzia altor utilizatori cu privire la identitatea sursei unui mesaj;
 5. accesarea fără permisiune a oricărei alte secţiuni a Site-ului web, a altor sisteme sau reţele conectate la platformă, a oricărui server NH HOTEL GROUP sau a serviciilor oferite prin intermediul Site-ului web, prin hacking sau falsificare, spargere de parole sau orice alte metode nelegitime;
 6. încălcarea sau încercarea de a încălca măsurile de securitate sau autentificare ale Site-ului web sau ale oricărei reţele conectate la acesta sau măsurile de securitate sau protecţie legate de conţinutul oferit pe Site-ul web;
 7. efectuarea oricărei operaţii care cauzează o saturaţie disproporţionată sau nenecesară a infrastructurii Site-ului web sau a sistemelor sau reţelelor NH HOTEL GROUP, precum şi a sistemelor sau reţelelor conectate la Site-ul web sau
 8. împiedicarea dezvoltării normale a unui eveniment, competiţii, promoţii sau a oricărei alte activităţi disponibile prin intermediul Site-ului web sau a oricăreia dintre funcţionalităţile acestuia, fie prin modificarea sau încercarea de a modifica, ilegal sau în orice alt mod, a accesului sau participării la acestea sau a funcţionării acestora sau falsificând rezultatul acestora şi/sau utilizând metode frauduloase de participare, prin orice procedură şi/sau prin orice practică care încalcă sau contravine în orice mod acestor Condiţii de utilizare.

Încălcarea oricăreia dintre obligaţiile de mai sus de către utilizator poate conduce la adoptarea de către NH HOTEL GROUP a măsurilor adecvate stipulate de lege şi de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor acestuia, care se pot extinde până la ştergerea sau blocarea contului utilizatorului care a comis încălcarea, fără nicio posibilitate de despăgubire pentru daunele cauzate.

 

 1. RĂSPUNDERE ŞI GARANŢII

 

NH HOTEL GROUP nu poate garanta fiabilitatea, utilitatea sau veridicitatea absolut tuturor informaţiilor şi/sau serviciilor de pe Site-ul web sau utilitatea sau veridicitatea documentaţiei furnizate prin intermediul site-ului.

În consecinţă, NH HOTEL GROUP nu garantează şi nu îşi asumă răspunderea pentru următoarele: (i) continuitatea conţinutului Site-ului web; (ii) absenţa de erori în acest conţinut; (iii) absenţa de viruşi şi/sau alte componente dăunătoare pe Site-ul web sau pe serverul care îl pune la dispoziţie; (iv) invulnerabilitatea Site-ului web şi/sau imposibilitatea încălcării măsurilor de securitate adoptate pe acesta; (v) lipsa de utilitate sau performanţă a conţinutului Site-ului web şi (vi) daunele sau vătămarea cauzate propriilor persoane sau terţilor de către oricine nu respectă condiţiile, regulile şi instrucţiunile stabilite de NH HOTEL GROUP pe Site-ul web sau prin încălcarea sistemelor de securitate ale Site-ului web.

Cu toate acestea, NH HOTEL GROUP declară că a adoptat toate măsurile necesare, conform posibilităţilor acestuia şi stadiului tehnologiei, pentru a garanta funcţionarea Site-ului web şi a minimiza erorile de sistem, atât din punct de vedere tehnic, cât şi cu privire la conţinutul publicat pe Site-ul web.

Dacă utilizatorii au cunoştinţă de orice conţinut care este ilicit, ilegal, contrar legii sau care ar putea reprezenta o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, a legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor personale şi/sau a oricărui alt drept, aceştia trebuie să informeze imediat NH HOTEL GROUP cu privire la aceasta, pentru a putea fi luate măsurile adecvate.

NH HOTEL GROUP nu garantează caracterul legal, fiabilitatea şi utilitatea conţinutului furnizat de terţi prin intermediul Site-ului web.

NH HOTEL GROUP nu îşi va asuma nicio răspundere pentru autenticitatea, integritatea sau actualizarea informaţiilor publicate pe Site-ul web din surse neafiliate acestuia (ştiri externe, rapoarte de la profesionişti externi etc.) sau a informaţiilor conţinute pe alte portale web accesate prin link-uri de la Site-ul web.

NH HOTEL GROUP nu îşi va asuma răspunderea pentru daunele ipotetice care ar putea apărea ca urmare a utilizării informaţiilor susmenţionate.

În orice caz, NH HOTEL GROUP îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, restricţiona sau întrerupe, temporar sau permanent, accesarea, navigarea, găzduirea şi/sau descărcarea de conţinut şi/sau utilizarea serviciilor de pe Site-ul web, cu sau fără înştiinţare prealabilă, pentru orice utilizatori care încalcă oricare dintre prevederile prevăzute în prezentele Condiţii de utilizare, fără ca utilizatorul să aibă posibilitatea de a solicita despăgubiri din acest motiv.

 

 1. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI MODULELE COOKIE

 

Conform legislaţiei în vigoare şi aplicabilă în prezent cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal furnizate în timpul utilizării Site-ului web vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile din Politica de confidenţialitate pe care fiecare utilizator trebuie să le accepte în mod expres pentru a putea utiliza Site-ul web şi pentru a se putea înregistra pe acesta.

Toţi utilizatorii care acceptă prezentele Condiţii de utilizare acceptă Politica noastră de confidenţialitate de manieră informată, explicită şi neambiguă şi pot exercita drepturile relevante în materie conform prevederilor susmenţionatei Politici de confidenţialitate.

 

 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA COMPETENTĂ

 

Prezentele Condiţii de utilizare sunt guvernate de legislaţia spaniolă. În ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor, părţile recunosc explicit competenţa instanţelor din Madrid, renunţând la orice altă jurisdicţie.

Pentru a înainta plângeri cu privire la utilizarea serviciilor noastre, clienţii pot scrie la adresa de e-mail sau poştală menţionate în secţiunea „Identificare”. Ne angajăm să încercăm întotdeauna găsirea unei soluţii amiabile pentru conflicte.

Ultima actualizare: 25 mai 2018

© 2019 NH HOTEL GROUP, S.A. Toate drepturile rezervate

 

INFORMAŢII DESPRE HOTEL

Check-in: 3:00 pm
Check-out: 12:00 pm
Check out on Lazy Sunday: 5:00 pm

Politica privind fumatul
Hotel 100% pentru nefumători

Parcare în afara locaţiei
În aer liber
Preţ: Gratuit

Politica privind animalele de companie
Este permis numai accesul cu câini ghizi pentru nevăzători: Gratuit

AVEŢI NEVOIE DE ASISTENŢĂ?

Sunaţi-ne la
+40 21 3000 545

NH Prague City

5 € cadou pentru al doilea sejur la noi

Reducere de 5% pentru toate rezervările dumneavoastră

Nopţi gratuite şi oferte exclusive

PĂRERILE OASPEŢILOR NOŞTRI

Rezervare

Se înregistra

Pleca de la hotel

1 cameră, 2 adult, 0 copil, 0 bebelus

Selectați camere

Sunați-ne
Selectați datele
Se înregistra

-

Pleca de la hotel

-